Новини

      Участь Житомирського медичного інституту в Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» відкриває нові можливості для впровадження інновацій в освітній процес закладу.
       У 2021 році в межах реалізації проєкту пройшли курс навчання та отримали відповідні сертифікати фасилітаторів Груп рівних 27 представників закладів вищої медичної освіти, з-поміж яких викладачі ЖМІ Боримська Любов, Лаговська Галина, Степанчук Вікторія. Ця подія стала стартом для втілення нових ідей та задумів.
      Фасилітатори мали нагоду перейняти досвід та отримати практичні рекомендації від Анастасії Леухіної, викладачки Київської школи економіки, незалежної фасилітаторки, тренерки Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», співзасновниці ГО «Горизонталі». У 2021 році в інституті відбулася презентація її праці «Зовсім не страшна книга. Про життя, смерть і все, що поміж ними». У цьому виданні зібрано не лише практичні поради: команда авторів й авторок переказала щирі особисті історії людей про власний досвід і переживання складних ситуацій, які демонструють, що навіть хвороби й смерть не здаватимуться такими страшними, якщо переживати їх усвідомлено та в любові.
       На допомогу в подоланні багатьох проблемних питань у відносинах «медичний працівник-пацієнт» великим авторським колективом професіоналів - фасилітаторів Груп рівних була створена книга «Людяність та емпатія в охороні здоров’я. Посібник для викладачів», яка стала підґрунтям для розробки фасилітаторками та психологами інституту курсу «Людяність та емпатія в роботі медичного працівника». Цей курс - вагомий крок у напрямку зміни комунікації між надавачами медичної допомоги й пацієнтами. У ньому акцентовано увагу на питаннях поєднання hard та soft skills, поняттях людиноцентрованого підходу, емпатії, конфіденційності, побудови здорових кордонів під час роботи з пацієнтами, повідомлення поганих новин, особливостях спілкування з повагою до культурного та соціального різноманіття, запобігання конфліктів, знайомстві з Калгарі-Кембриджською моделлю лікарської консультації тощо.
      Сьогодні викладачі інституту Боримська Любов, Степанчук Вікторія, Лаговська Галина крок за кроком інтегрують програму курсу «Людяність та емпатія в роботі медичного працівника» в освітній процес (курс представлено як вибіркову дисципліну для здобувачів освіти освітньо-професійного рівня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 223 Медсестринство) та на курсах підвищення кваліфікації медичних працівників тощо. До цієї роботи долучається психолог-методист інституту Полчанова Галина.
       Вступна частина курсу: 6-годинне заняття з елементами тренінгу «Людяність та емпатія в роботі медичного працівника» окреслює питання людяності та емпатії, її форм, видів, етапів, ролі у побудові ефективної комунікації, комплаєнсу у відносинах «медичний працівник-пацієнт». Проведення самодіагностуючого практикуму дозволяє виявити рівні та канали емпатії за відповідним набором методик, зробити (за потреби) корекцію тощо.
      Виконання індивідуальних завдань з використанням відповідних технік (мнемонічна техніка NURSE для виявлення емпатії та Тріада ICE (ideas, concerns, expectations) допомагають дослідити та зрозуміти позицію та емоції пацієнта; зібрати особистий, сімейний, медичний, соціальний анамнез; розширити діапазон потрібних комунікацій в системі “людина — людина”.
       Використання коучингової технології «світове кафе» під час опрацювання кейсів та створення Мапи емпатії пацієнтів різних вікових груп, профілю захворювання, поведінкових реакцій дозволяє показати різноманітні підходи при наданні медичної допомоги з урахуванням власного практичного досвіду слухачів курсів підвищення кваліфікації.
      Важливою складовою проведення цього курсу є створення емоційного фону за допомогою метафоричних асоціативних карт та відеоматеріалів тощо. Робота з удосконалення цього курсу триває.Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]