Студентське наукове товариство

      Студентське наукове товариство (СНТ) Житомирського медичного інституту є самостійним, неприбутковим, добровільним об’єднанням студентів навчального закладу, які цікавляться науковими проблемами медицини та професійної освіти і мають здібності до науково-дослідної роботи.
       Метою діяльності СНТ є: залучення студентів до науково-дослідної роботи в процесі навчання, до участі у розв’язанні актуальних наукових проблем та підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
       Основними завданнями СНТ є:
       • заохочення та підтримка самостійної науково-дослідної роботи студентів;
       • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів навчального закладу;
       • підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм усебічної інформаційної допомоги;
       • розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців.
       За І семестр 2020-2021 н.р. було проведено 3 засідання студентського наукового товариства, на яких було презентовано ряд актуальних наукових доповідей. На І засіданні буди присутні 14 осіб, ІІ – 11осіб, ІІІ – 13 осіб.
       Студенти інституту, що є членами СНТ, презентують результати власних наукових досліджень на наукових формах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. Досягненнями студенів за І семестр 2020-2021 н.р. є участь в таких наукових заходах:
       • XІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві», 22 жовтня 2020 року
       • І Міжвузівська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань “Охорона здоров’я”», 24 листопада 2020 року
       • VI Міжвузівська студентська науково-практична конференція "Професійні мовні компетенції сучасного фахівця", 27 листопада 2020 року
       • Публікації в Українському науково-практичному журналі «Магістр медсестринства», що видається на базі інституту.
       Члени СНТ вважають, що для підвищення рейтингу інституту та забезпечення країни висококваліфікованими кадрами слід постійно залучати студентів до науково-дослідної роботи та участі в різноманітних конференціях, форумах, круглих столах та ін., що збільшить кількість призерів на наукових конкурсах, конференціях і тим самим забезпечить формування в студентів наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com