Бібліотека

       Історія розвитку бібліотеки Житомирського медичного інституту тісно пов’язана з історією самого навчального закладу. Свій початок вона бере разом зі створенням Волинської фельдшерської школи в лютому 1875 року. Вперше згадку про бібліотеку ми знаходимо у матеріалах з історії навчального закладу за 1897 р., які залишив колишній викладач і методист училища Б. Г. Гольденберг. Основний фонд бібліотеки до 1917 року складав 1588 книг і 1418 підручників
      За 66 років свого існування Волинська фельдшерська школа припинила заняття тільки під час німецької окупації Житомира з липня 1941 року по лютий 1944 р. Доля книжкового фонду бібліотеки в цей період невідома, але наявність в ньому видань ХІХ сторіччя свідчить, що він під час війни зберігся хоча б частково.
      Основними завданнями бібліотеки в сучасний період її існування були і залишаються:
      * комплектування, організація і збереження документального фонду;
      * забезпечення студентів і викладачів підручниками, навчальними посібниками, актуальною науково-медичною, суспільно-політичною, художньою та іншою літературою;
      * ефективне використання накопичених джерел інформації під час навчання і виховання майбутніх медичних працівників.
       Сьогодні бібліотека є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом інституту і відіграє важливу роль в становленні спеціалістів-медиків. Загальний фонд бібліотеки складає більше 96 тисяч документів, серед яких майже 50 тисяч – це підручники. Відсоток сучасної україномовної навчальної літератури сягає 90%. Щорічно передплачуються не менш 60 періодичних видань різноманітного змісту. Переважну більшість складають газети і журнали медичної та педагогічної тематики. До послуг користувачів ретельно організовані каталоги і картотеки періодичних видань, надаються послуги ксерокопіювання документів, сканування, доступу до «Іnternet». Активно створюється фонд електронних видань. Структура бібліотечного обслуговування підпорядкована головній меті – зробити бібліотечні фонди широкодоступними, наблизити їх до користувачів. Працівники бібліотеки намагаються створити для відвідувачів зручний потужний інформаційний простір, здатний задовольнити їх потреби.


Плани на майбутнє

Найближчим часом планується розробка та вдосконалення таких рорзділів:

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com
Facebook
Instagram