Запрошуємо на навчання

.
      КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР пропонує нові можливості для здобуття вищої медичної освіти
      Одним з пріоритетних завдань реформування національної системи охорони здоров’я є підготовка фахівців нової генерації відповідно до структурних реформ в галузі охорони здоров’я. Відповідно до Постанови КМ України від 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та ліцензій МОН України Житомирський медичний інститут пропонує вступ на навчання в 2019 році на наступні спеціальності:
      Абітурієнти, які мають освітній ступінь бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», зможуть продовжити здобуття ступеневої вищої освіти (освітній ступінь магістр) за такими спеціальностями:
      • 229 Громадське здоров’я (магістр). Фахівець володітиме компетенціями менеджменту для ефективного управління організаціями системи охорони здоров’я та її підрозділами та матиме змогу обіймати посади керівника, працівника структурних підрозділів органів управління охороною здоров’я, центрів громадського здоров’я; фахівця з громадської охорони здоров’я; менеджера громадської охорони здоров’я тощо.
      Термін навчання – 2 роки (очна і заочна форми навчання).
      • 223 Медсестринство, спеціалізація «Сестринська справа» (магістр). Випускник має право займатись науковою і викладацькою діяльністю в медичних закладах вищої освіти, обіймати посади керівника сестринської служби в закладах охорони здоров’я.
      Термін навчання – 2 роки (очна і заочна форми навчання).
      Абітурієнти мають можливість вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями:
      Спеціальність 223 Медсестринство:
      • Спеціалізація «Сестринська справа» (бакалавр). Кваліфікація – сестра медична клінічна надає можливість працювати на посадах: керівник сестринської служби лікарні, ЦПМД; медсестра спеціалізованої служби закладів охорони здоров’я. Термін навчання – 4 роки на базі 11 кл., 1, 2 роки на основі молодшого спеціаліста.
      • Спеціалізація «Акушерська справа» (бакалавр), кваліфікація – акушерка. Випускник опанує навички застосування сучасних методів обстеження і лікування різних патологічних станів при вагітності, пологах і післяпологового періоду, вміння працювати з сучасною апаратурою. Освітній ступінь бакалавра надає право приймати самостійні рішення в ряді клінічних ситуацій. Місце працевлаштування: переважно перинатальні центри, центри охорони здоров’я матері та дитини, пологові відділення. Термін навчання – 4 роки на базі 11 кл.
      • Спеціалізація «Загальна практика – сімейна медицина» (бакалавр), кваліфікація – помічник сімейного лікаря. Сестра медична загальної практики – сімейної медицини в ряді випадків має право на самостійну діагностику і призначення лікування, володіє специфікою роботи закладу первинної допомоги, методами обстеження пацієнтів з різними захворюваннями, методами надання невідкладної допомоги, технологіями профілактики і формування здоров’я життя. Термін навчання – 4 роки на базі 11 кл
       • Спеціалізація «Екстрена медицина» (бакалавр). Кваліфікація – парамедик. Випускник оволодіє сучасними технологіями надання екстреної медичної допомоги в невідкладних станах. Місце працевлаштування – служба екстреної медицини. Термін навчання – 3 роки на базі 11 кл.
      • Спеціалізація «Організація і управління охорони здоров’я» (бакалавр), кваліфікація – сестра медична-адміністратор. Надає можливість працевлаштування на посаду менеджера з адміністративно-господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів ЗОЗ. Фахівці володіють методикою і проводять експертизу ефективності технологій діагностики і лікування. Термін навчання – 4 роки на базі 11 кл.
      Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування:
      • Спеціалізація «Лабораторна діагностика» (бакалавр). Випускник володіє менеджментом організації й управління, виконує складні клінічні дослідження, проводить інтерпретацію результатів дослідження. Може обіймати посаду керівника лабораторії, лаборанта клінічної лабораторії. Термін навчання – 4 роки на базі 11 кл., 2 роки на базі молодшого спеціаліста.
      Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія:
      • Спеціалізація «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалавр). Кваліфікація «Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії» надає можливість працевлаштування в спеціалізованих відділеннях відновного лікування, санаторно-курортних закладах, провадження приватної практики. Такі фахівці необхідні для забезпечення реабілітації, відновного лікування після травм, поранень, контузій, інсультів, інфарктів та інших патологічних станів. Термін навчання – 4 роки на базі 11 кл.
      Абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти мають можливість вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями:
      Спеціальність 223 Медсестринство:
      • Спеціалізація «Лікувальна справа» (на базі 9 кл.). Кваліфікація – фельдшер. Освітній рівень – молодший спеціаліст. Термін навчання – 4 роки.
      • Спеціалізація «Сестринська справа» (на базі 9 кл.). Освітній рівень – молодший спеціаліст. Термін навчання – 4 роки.
      • Спеціалізація «Акушерська справа» (на базі 11 кл.). Кваліфікація – акушерка. Освітній рівень – молодший спеціаліст. Фахівець працює під контролем лікаря. Переважно працевлаштовується в системі первинної медичної допомоги. В умовах стаціонарної допомоги асистує лікарю акушеру-гінекологу, виконує призначення лікаря тощо. Термін навчання – 2,5 роки.
      Спеціальність 221 Стоматологія:
      • Спеціалізація «Стоматологія» (на базі 9/11 кл.). Гігієніст зубний, освітній рівень – молодший спеціаліст. Термін навчання – 4/3 роки.
      • Спеціалізація «Стоматологія ортопедична» (на базі 9/11 кл.). Технік зубний, освітній рівень – молодший спеціаліст. Термін навчання – 3/2 роки.


Запрошуємо на дні відкритих дверей які відбудуться:


30 листопада 2019 року о 11:00
08 лютого 2020 року о 11:00
04 квітня 2020 року о 11:00
23 травня 2020 року о 11:00

Шановні друзі!
Шановні абітурієнти! Житомирський медичний інститут надає інформацію та відповіді на запитання, які цікавлять абітурієнтів і їх батьків стосовно можливостей навчально-виховного процесу.


Дивіться "Житомирський медичний інститут | Бери вище!" на YouTubeПлани на майбутнє

Найближчим часом планується розробка та вдосконалення таких рорзділів:

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com
Facebook
Instagram