Новини

      25 лютого 2013 року у Житомирському інституті медсестринства відбулася регіональна студентська науково-практична конференція з міжнародною участю «Менеджмент у медсестринстві: проблеми і перспективи». Учасники конференції вітали гостей з Жешовського інституту медсестринства – керівника наукового студентського товариства Малгоржату Марч та студента спеціальності «Медсестринство» Каміла Клосовіча. У дружній співпраці було обговорено гострі питання розвитку медсестринства та підготовки кваліфікованих медичних сестер-управлінців, здатних організовувати та спрямовувати медсестринський процес відповідно до новітніх тенденцій розвитку медичної медсестринської освіти в Україні та Польщі. Перспективи подальшого співробітництва викладачі та студенти-науковці окреслили у дослідженні спільних наукових проблем не тільки з питань менеджменту але й у галузі практичної та наукової діяльності медичних сестер, удосконаленні різних аспектів медсестринської освіти.


Плани на майбутнє

Найближчим часом планується розробка та вдосконалення таких рорзділів:

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com
Facebook
Instagram
YouTube