Новини

       5 квітня в Житомирському медичному інституті пройшло відкрите інтерактивне заняття з дисципліни «Українська мова» на тему «Співвідношення звуків і букв», яке підготувала профільний викладач Баранова Лілія Миколаївна.
      На занятті було представлено низку інноваційних форм, методів і технологій навчання. Для формування мети заняття і мотиваційної складової було застосовано прийом «Фішбоун» («Риб’яча кісточка»), з допомогою якого студенти 101-ої групи відділення «Сестринська справа» мали змогу чітко окреслити коло проблем та сформувати шляхи їх вирішення.
      Для актуалізації знань викладач застосувала новітню техніку презентацій «Скрайбінг» на тему «Букви я, ю, є, ї», а також провела вправу «Ланцюжок» з метою узагальнення переглянутого матеріалу.
      Систематизація знань відбувалася із застосуванням групових методів навчання (проведення гри «Хмара тегів») та шляхом аналізу тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови попередніх років.
      Окрім іншого, студенти мали змогу попрацювати з інтерактивним плакатом «Співвідношення звуків і букв», створити груповий проект, презентувати його ефективність шляхом виконання тренувальних вправ та аналізу тестових завдань ЗНО.
      Для моніторингу засвоєння студентами знань, умінь та навичок було проведено інтерактивне опитування через тестовий сервіс «Plickers», що допомогло миттєво здійснити збір статистики та корекцію знань.
      На заключному етапі заняття викладач застосувала рефлексивну ейдотехніку «Долонька вражень». Новою для студентів виявилася і форма домашнього завдання: усі вправи та тести, запропоновані для самостійного опрацювання, були подані у вигляді QR-кодів.
      Кожен етап інтерактивного заняття починався з перегляду актуального відео, що підсилювало зміст обраного студентами девізу заняття: «Українська мова – мова української нації!».

Плани на майбутнє

Найближчим часом планується розробка та вдосконалення таких рорзділів:

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com