Новини

      18 лютого проведено відкрите практичне заняття "Обстеження хворих з одонтогенними та неодонтогенними кістами щелеп". Продемонстровано методику використання групової дискусії в поєднанні з рольовими іграми.
      Підготувала та провела інтерактивне заняття В.П. Петричук - викладач вищої кваліфікаційної категорії Житомирського інституту медсестринства.
      На занятті були присутні: Косенко В.М.- зав.відділення "Стоматологія", викладачі ЖІМ: Скиба І.М., Першко Т.В., Поташова О.В., Піскорський Є.Ю.
      Зацікавити студентів до вивчення предмету можна: шляхом уникнення одноманітності, шаблонності в роботі; використанні таких форм, методів навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне мислення. Саме ці складові враховувала В.П. Петричук на занятті з "Хірургії зубів та ЩЛТ".
      Студентам була надана максимальна свобода інтелектуальної діяльності. Майбутні гігієністи обирали свою роль у грі; висували припущення про ймовірний розвиток подій, створювали проблемну ситуацію, шукали шляхи її вирішення, покладаючи на себе відповідальність за кінцевий результат.
      Викладач керувала роботою кожного студента опосередковано, через конкретні завдання. Саме таке навчання дозволяє розвинути інтегроване клінічне мислення, допомагає вдосконалити практичні навички, зацікавити як процесом, так і результатом діяльності, розвиває почуття колективної відповідальності, формує основи комунікативної культури, підвищує самооцінку студентів, осучаснює навчальний процес.
      В.П.Петричук ретельно спланувала свою роботу: підготувала завдання для попередньої підготовки; підібрала тематичні відеоролики, відеофільми, малюнки, рентгенограми; враховувала темп роботи кожного студента і його здібності; провела неквапливе обговорення за підсумками виконання кожної інтерактивної вправи, актуалізуючи раніше вивчений матеріал.
      Всі присутні дали схвальні відгуки щодо проведеного заняття.

Плани на майбутнє

Найближчим часом планується розробка та вдосконалення таких рорзділів:

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com