Новини

      19 листопада проведено відкрите заняття "Герметизація фісур зубів". Продемонстровано методику використання case-study на основі електронного підручника.
      Підготували та провели інтерактивне заняття:
- Першко Т.В. - викладач методист вищої кваліфікаційної категорії Житомирського інституту медсестринства;
- Журавська К.О. - викладач І кваліфікаційної категорії , аспірант НАПН України ІІТЗН;
      На занятті були присутні:
Яворський Павло Вацлавович – доктор медичних наук, проректор з практичної роботи;
Коваленко Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук;
Ліщук Іванна Іванівна – начальник навчальної частини ;
Махновська Ірина Романівна - методист;
Боримська Любов Вадимівна – психолог;
Викладачі ЖІМ: Чернецька Валентина Ілларіївна, Дужич Наталія Вікторівна, Приймаченко Тамара Дмитрівна, Цівко Валентина Миколаївна, Самунь Наталя Миколаївна, Нагорна Дар’я Миколаївна, Петрук Марина Миколаївна, Піскорський Євген Юрійович, Симон Катерина Петрівна.
      Привернула увагу добре продумана структура заняття, чітко визначені мета, завдання.
      На занятті Т.В.Першко, К.О.Журавська постійно стимулювали ініціативу студентів, з цією метою викладачі створили атмосферу відкритості та свободи спілкування. Особливу увагу було приділено індивідуальному підходу до кожного студента. Викладачі уникали дріб’язкової опіки. Т.В.Першко, К.О.Журавська спонукали студентів думати, аналізувати, синтезувати, тобто засвоювати матеріал невимушено.
      Учасники інтерактивного заняття постійно відчувати важливість розв’язуваної проблеми й розуміти, що подібні проблеми їм доведеться вирішувати на своєму робочому місці. Один зі студентів виступав в ролі хворого, решта – в ролі зубного гігієніста, асистента стоматолога, стоматолога, медичної сестри.
      Викладачі неупереджено оцінили підготовленість, активність учасників гри, якість виконання призначеної ролі, дали оцінку участі кожного студента в розв'язанні складних діагностичних і лікувальних задач.
       Студенти активно обгово¬рили результати проведеної роботи, узагальнили отриману інформацію, сформували висновки, провели самооцін¬ку своєї роботи. Після заняття майбутні гігієністи зубні не тільки зрозуміли, чого вони досягли, але й чого хотіли б досягнути в подальшому.
      Сьогоднішньому студенту недостатньо лише засвоювати готову інформацію. Необхідно навчити його самостійно шукати способи розв’язання проблем, пов’язаних із реальними життєвими ситуаціями.Плани на майбутнє

Найближчим часом планується розробка та вдосконалення таких рорзділів:

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: zhitomir.nursing@gmail.com